IBOR Advies

IBOR Advies

Adviseurs voor inrichting & beheer openbare ruimte

IBOR Advies

IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte.

IBOR Advies b.v. is een landelijke opererend adviesbureau dat betrokken is bij de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Van initiatieffase tot en met realisatiefase leveren onze adviseurs hun bijdrage aan de verschillende processen. Dit kan in zowel reguliere- als in complexe vraagstukken voor gemeentelijke instellingen, provinciale en rijksoverheden, zorginstellingen, woningcorporaties en aannemers.

IBOR Advies heeft ook veel kennis over bomen in huis. Het uitvoeren van boomtechnisch onderzoek is dan ook een groot gedeelte van de werkzaamheden, Boom Effect Analyse (BEA), Visual Tree Assessment (VTA) en werkzaamheden als controleurs Handboek bomen / Data inspecteur bomen. Wij maken bij een nader onderzoek ook vaak gebruik van een PICUS tomograaf, Tree Motion Sensoren en andere apparaten.

Vanaf 2018 heeft IBOR Advies de tak uitgebreid met het bestrijden van invasieve plantensoorten. voornamelijk in de bestrijding van de Aziatische duizendknopen zoals de Japanse duizendknoop en de Boheemse duizendknoop hebben hierbij veel focus gekregen. Andere invasieve plantensoorten zoals Reuzenberenklauw, Vogelkers, Knolcyperus, Reuzenbalsemien, Watercrassula en andere plantensoorten of onkruiden waar last van ondervonden worden kunnen ook worden bestreden.

Een klein gedeelte van de activiteiten is de teelt en verkoop van miscanthusproducten, hierbij kan gedacht worden aan stengels voor decoratie, snippers voor mulch, snippers voor paardenstallen of biomassa.

Wat doet IBOR Advies nog meer?