IBOR Advies

Aziatische duizendknoop

Hoe weet je zeker of je Aziatische duizendknoop hebt staan of hebt gezien? Ondertussen zijn verschillende soorten in Nederland aanwezig, met allen nét andere eigenschappen.

Hieronder hebben we een aantal soorten opgesomd en hierbij foto’s toegevoegd, Verder vertellen we hoe je de Aziatische duizendknoop kunt bestrijden

Uiteindelijk kun je ook nog een quiz herkenning Aziatische duizendknoop spelen, het is soms verassend moeilijk om duizendknoop te herkennen!

Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) is een van de meest invasieve plantensoorten ter wereld, een vaste plant met diepe wortels. 

De wortels van deze plant kunnen tot aan het grondwater groeien. Verder heeft de Japanse duizendknoop lange holle stengels van 0,5 – 3 meter lang en zijtakken met 5 – 12 cm grote bladeren eraan. In de winter sterft de plant bovengronds af, hier zie je in voorgaande maanden een duidelijke afsterving waarbij stengels verhouten. In maart en april schieten de nieuwe scheuten relatief snel op uit de grond, tussen de verdorde stengels van het jaar ervoor. De jonge stengel is vrij buigzaam, later wordt deze dikker en krijgt wat rode spikkels.

Detailfoto blad Japanse duizendknoop

Schalinse duizendknoop

De Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) is een vaste plant die van nature op het eiland Sachalin voorkomt. 

Bladeren van deze plant zijn groter dan de Japanse en hebben geen hartvormig bladvoet. Bladeren op de hoofdstengel zijn tot 43cm lang en 28 meter breed.

Sachalinse duizendknoop detailfoto

Boheemse duizendknoop

De bastaard of Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica), is een kruising tussen de Japanse en de Sachalinse duizendknoop. De plant wordt 2-3 meter hoog en vormt stevige wortelstokken. De roodbruine stengels zijn hol met stengelknoppen, de bladeren zijn driehoekig-eirond met een hartvormige voet.

In tegenstelling tot de Japanse komen er geregeld planten met tweeslachtige bloemen voor. Vaak is dit de plant die in werkelijkheid wordt waargenomen, deze plant komt op de meeste groeiplaatsen nog massaler voor dan Japanse duizendknoop.

Blad Boheemse duizendknoop

Afghaanse duizendknoop

De Afghaanse duizendknoop heeft stengels in dichte groepen gevormd. De bladeren zijn 4-10 cm breed, langwerpig tot lancetvormig. De randen van het blad zijn gegolfd en aan de onderzijde vaak behaard. De plant heeft een hoogte van 1 – 1,5 meter.

Afghaanse duizendenknoop zie je in Nederland nog niet vaak, deze komt voornamelijk in het midden van het land voor.

Blad Afghaanse duizendknoop
Quiz herkenning Aziatische Duizendknoop
57
Logo IBOR Advies B.V.

Herkenning Duizendknoop

 

Herken jij de Duizendknoop en welke schade deze kan aanrichten?

1 / 6

Is dit Japanse Duizendknoop?

Nachtschade

2 / 6

Is dit Japanse duizendknoop als deze nog klein is?

Japanse duizendknoop klein

3 / 6

Is dit blad van Japanse Duizendknoop?

Blad Duizendknoop

4 / 6

Is dit Japanse Duizendknoop?

JDK tegen muur

5 / 6

Is dit Japanse duizendknoop als deze nog klein is?

Red aramanth

6 / 6

Is dit blad van Japanse Duizendknoop?

Blad Haagwinde

Je score is

De gemiddelde score is 82%

0%

Bestrijden van Aziatische duizendknoop

Technieken die wij, afhankelijk van de locatie toepassen om deze plant te bestrijden:

Elektro-thermische behandeling (elektrisch bestrijden)
Uitrieken
Afgraven
Afvoeren
Afdekken
Chemisch bestrijden

Het komt regelmatig voor dat wij ook een combinatie van technieken toepassen om de duizendknoop te bestrijden

Elektrisch bestrijden van Aziatische duizendknoop

Het elektrisch bestrijden van de duizendknoop doen wij met de Rootwave pro, een machine waarbij met behulp van elektriciteit de plant wordt uitgeput. De Rootwave Pro zorgt voor selectieve beheersing tot in de wortel, zonder chemicaliën te gebruiken.

Hoe werkt elektrisch bestrijden

Aan het apparaat zitten twee stroomkabels, één is verbonden met een aardpen welke contact maakt met de grond. Aan het eind van de andere kabel zit een lans. Zodra je met de punt van de lans de plant raakt én tegelijkertijd op twee knoppen drukt, sluit je een stroomkring met de aardpen. Vervolgens krijgt het onkruid een vermogen van circa 7.500 Watt te verduren waardoor het van binnenuit wordt doodgekookt.

De Rootwave genereert alleen warmte in de plantencellen, daardoor gaat er geen energie verloren en is er geen risico op nevenschade aan het aanwezige bodemleven, de bodemstructuur en de ondergrondse infrastructuur (dit blijkt uit diverse testen en metingen). Zie ook een artikel in Stad en Groen.

De Rootwave Pro is geplaatst op een rupskruiwagen zodat ook op moeilijk bereikbare locaties gewerkt kan worden. Denk aan dijklichamen, sloten, bospercelen.

Met speciale laarzen kunnen we zo tot 25meter vanaf de machine werken en zijn we heel flexibel om zelfs de moeilijkst bereikbare locaties aan te kunnen pakken in de strijd tegen invasieve plantensoorten.

Luister naar een fragment van Buitengewoon, een interview van L1.

Resultaten elektrisch bestrijden

Door goed te monitoren en adequaat te reageren kunnen percelen met de Aziatische duizendknopen bestreden/beheersbaar gemaakt worden. De ervaring leert ons dat door heel gericht alleen de Aziatische duizendknoop te behandelen met elektriciteit, de plant uitgeput wordt en de inheemse flora weer de overhand krijgt.

Wij durven te stellen dat op jaarbasis door deze manier van werken het areaal met 20% afneemt.

IBOR Advies in beeld bij verwijdering duizendknoop
De Rootwave Pro techniek

Uitrieken (handmatig / machinaal)

Uiteindelijk hebben alle planten een wortel nodig waar voedingsmiddelen door getransporteerd worden, ook de Aziatische duizendknopen

Grote stappen kunnen dan ook gemaakt worden door de plant uit te rieken. Bij het uitrieken van de Aziatische duizendknoop halen we zoveel mogelijk wortelmassa uit de grond. Deze wortels voeren we af naar een erkend verwerker zodat deze niet opnieuw uit kunnen schieten. Het uitrieken gebeurt bij ons op twee verschillende manieren, wij verwijderen de Aziatische duizendknopen handmatig, of machinaal.

Handmatig verwijderen

Handmatig verwijderen van de duizendknoop doen we afhankelijk van de ondergrond alleen op kleine haarden van duizendknoop.

Op het moment dat de ondergrond los is kunnen we zeer selectief de wortels van de plant met de hand verwijderen, hierdoor wordt het bodemleven minder verstoord dan bijvoorbeeld met het machinaal uitrieken van de duizendknoop.

Bij kleine haarden, onder de 1 m², verwijderen we vaak ook alleen handmatig. De wortel van de plant is dan goed te volgen en helemaal weg te pakken. Tevens is na het losmaken bij het machinaal verwijderen de grond vaak zo los, dat wortelresten makkelijk handmatig te verwijderen zijn.

Handmatig verwijderen duizendknoop

Machinaal verwijderen

Het machinaal verwijderen gebeurt veruit het meeste bij grote haarden en erg vaste bodem. Door het machinaal verwijden van de Aziatische duizendknoop in de bovengrond wordt deze vaste grond losser gemaakt, waardoor het handmatig verwijderen van de wortels makkelijker wordt.

Bij het machinaal verwijderen van de plant worden de wortels van de duizendknoop met een speciale riek uit de grond gehaald. Bij deze bewerking valt veel zand van de riek af waardoor vooral de wortel overblijft en als groen afgevoerd kan worden.

Machinaal verwijderen duizendknoop

Afgraven van duizendknoop

Afgraven Japanse duizendknoop

Wanneer een
locatie met Aziatische duizendknoop snel verwijderd moet worden, kan dit gedaan worden door bijvoorbeeld het afgraven. Hierbij wordt voorzicht te werk gegaan, afhankelijk van de mogelijkheden in de buurt wordt de duizendknoop
afgevoerd.

 

In depot zetten
Wanneer de mogelijkheid bestaat om de grond in depot te zetten kan IBOR Advies
de grond in 1 jaar duizendknoopvrij maken. Dit doen we simpelweg door gebruik
te maken van de hitte van de zon.

Afvoeren van duizendknoop

Het afvoeren van Aziatische duizendknoop doen wij naar een erkend verwerker. Bij de afvoer maken wij nog een verschil in de bovengrondse “groene” massa en de ondergronds bodem met wortels. Beide verzamelen wij apart en voeren we dan ook apart af.

Wil je als particulier duizendknopen weghalen, dan kunnen wij het materiaal ook ophalen. Mocht het maar een beetje zijn, gooi dit dan weg in de restcontainer.

Afdekken van duizendknoop

Afdekken Japanse duizendknoop

Om kosten te besparen kan het voordelig zijn om de Aziatische duizendknoop af te dekken. Wij doen dit met een speciaal daarvoor ontwikkeld worteldoek, Platinum KING.

Gebruik op bouwterrein
Het ontwikkelde worteldoek tegen duizendknoop laat voldoende water door om dit te kunnen gebruiken onder de fundering van een huis.

Bij het gebruik van dit doek in bouwplannen is het wel van belang dat iedereen op de hoogte is van dit gebruik en dat bij het plaatsen van het doek de eindgebruiker geen last heeft van het doek. Op het moment dat het doek beschadigd raakt zal hier direct duizendknoop naar de oppervlakte gaan groeien.

Particulier
Als particulier kun je zelf ook gemakkelijk het worteldoek toepassen op een kleine locatie met duizendknoop in de tuin. Haal zoveel mogelijk groen en wortels weg, maak een gleuf langs het terrein. Doe dit op voldoende afstand (circa 1-3 meter buiten de haard). Het doek leg je als een U over de besmetting met de plant heen.

Chemisch bestrijden

Het chemisch bestrijden van Aziatische duizendknoop passen wij in werkelijkheid niet toe. Dit komt doordat de huidige technieken die beschikbaar zijn voor de bestrijding van de planten vaak kunnen concurreren met de kosten van het chemische bestrijden van de duizendknoop. Vooral op het moment dat de schade die wordt aangericht door chemische bestrijding wordt meegeteld in de maten waarop dit effect heeft op de duizendknoop.