IBOR Advies

Wat is het ploffen van bomen

Pneumatisch losmaken, of anders gezegd het ploffen van bomen, is het losmaken van de grond rondom bomen. Een techniek waarbij luchtdruk wordt gebruikt om de grond rondom een boom te verbeteren en zo de wortels van de boom te beschermen en te ondersteunen. Hierdoor krijgt de boom meer ruimte om te groeien en beter te gedijen.

De methode is ongeveer 30 jaar geleden geïntroduceerd, met diverse technieken. Over het algemeen worden bomen geploft met gebruik van een speciaal ontworpen machine, deze injecteert lucht onder hoge druk in de grond. De grond komt hierdoor los en wordt opgehoogd. Het verhoogt niet alleen de ruimte voor de wortels, maar verbetert ook de water- en luchtcirculatie in de bodem en vermindert het risico op verdichting.

 

Pneumatisch losmaken van grond is een nuttige techniek voor bomen die zijn geplant in verdichtte bodems of bomen die moeilijk groeien in hun huidige omgeving.

Overlast door bomen

bomen hebben vaak te lijden onder het verkeer dat er dag in dag uit langs komt. Op parkeerplaatsen worden auto’s vaak tot op enkele centimeters van de stam geparkeerd. Over de weg rijdt veel vrachtverkeer en zware machines denderen over een industrieterrein. Daardoor wordt de grond rond de boom aangedrukt, met alle gevolgen van dien.

de wortels van die bomen hebben geen ruimte om te groeien. Gangen die gemaakt zijn door het bodemleven worden dichtgedrukt. De zuurstof die normaal door deze gangen komt, bereikt de wortels en het bodemleven niet meer. Uiteindelijk wordt de grond te compact voor het bodemleven. Met het verdwijnen van wormen en kevers verdwijnen ook de nuttige stoffen die zij door bijvoorbeeld compostering maken.

Het dicht slippen van de grond is de hoofdoorzaak van de noodzaak bomen te ploffen. Uiteraard hebben wortels wat ruimte nodig om te groeien. Een verdichte grond helpt daar absoluut niet bij. Maar daarnaast kunnen de wortels ook niet zoveel voedingsstoffen aanwenden in een verdichte bodem. een verdichte bodem laat voedingsstoffen moeilijk tot niet door. Bovendien dringt er erg slecht water in de grond en krijgen de wortels weinig lucht bij een verdichte bodem.

Wanneer de bodem rondom een boom zover is verdicht gaat een boom overlast geven, denk hierbij aan slechte groei, wortelopdruk, weinig schaduw, gevoeligheid voor insecten en gevaren van buitenaf.

Boom juridisch
Boomveiligheidscontrole

Wortelopdruk

Wortelopdruk is een veelvoorkomend probleem waarbij de wortels van bomen de grond opdrukt en verstoren. Dat kan leiden tot verzakkingen en verstoring van de omliggende infrastructuur. Dit gebeurt vaak wanneer bomen in beperkte ruimte groeien en de wortels niet voldoende ruimte hebben om zich uit te breiden. Wortelopdruk kan ook het gevolg zijn van bodemverdichting, waardoor de wortels niet voldoende ruimte hebben om zich uit te breiden. Hier kan het ploffen van bomen een uitkomst bieden!

Om wortelopdruk te voorkomen, kunnen de volgende stappen worden genomen:

1 Bepaal de juiste soort en grootte van de boom voor de locatie, zodat de wortels voldoende ruimte hebben om te groeien.
2 Maak een wortelvriendelijke bodem (door bijvoorbeeld het ploffen van bomen)
3 Beperk het gebruik van zware machines en voertuigen in de buurt van bomen
4 Beperk het verkeer rond bomen
5 Maak een wortel beschermend eiland

Op het moment dat worteldruk al ontstaan is, kan het ploffen van bomen een uitkomst bieden. Bodemstructuur wordt hiermee verbeterd waardoor de wortels zich weer beter naar onder kunnen ontwikkelen. Wel moet gezorgd worden dat de veroorzaker van de verdichte grond ook wordt weggenomen.

Wateroverlast

Wateroverlast is een groot probleem wanneer de bodem verdicht is. Verdichte bodem heeft minder ruimte voor waterdrainage en kan ertoe leiden dat water niet snel genoeg wegloopt. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan, wat kan leiden tot schade aan de infrastructuur en de omgeving.

Om wateroverlast te voorkomen bij een verdichte grond, kunnen de volgende stappen worden genomen:

1 Door het verbeteren van de drainage kan overtollige water en regenwater sneller afvloeien, waardoor wateroverlast wordt voorkomen.
2 Verdichte lagen in de bodem moeten worden verwijderd en vervangen door een vruchtbare grondlaag. (Dit kan gerealiseerd worden door het ploffen van bomen)
3 Het beperken van grondbeweging, zoals het gebruik van zware machines en voertuigen, kan helpen om verdere verdichting van de bodem te voorkomen.
4 Het planten van bomen kan helpen bij de afvoer van water en de verbetering van de bodemstructuur, dit komt ook deels doordat hierbij de bodem ook losgemaakt moet worden.
5 Door het creëren van wateropvanggebieden, kunnen overtollige water en regenwater worden opgevangen, waardoor wateroverlast wordt voorkomen.

Groeiplaatsverbetering

Groeiplaatsverbetering rondom bomen is een proces waarbij de omstandigheden rondom de boom worden verbeterd om de groei en ontwikkeling van de boom te bevorderen. Hierdoor kunnen de bomen gezonder worden en een langere levensduur hebben.

De volgende stappen kunnen worden genomen om de groeiplaats rondom bomen te verbeteren:

1 Door de bodem te bemesten en te verbeteren, kunnen de wortels van de boom voldoende voedingsstoffen en water opnemen. (Hier kan ploffen een uitkomst bieden)
2 Verwijder concurrenten die de groei van de boom belemmeren.
3 Beperk bodemverstoring door het beperken van grondbeweging en het gebruik van zware machines en voertuigen in de buurt van bomen.
4 Verbeteren van de beschutting door het plaatsen van beschermende beplanting of het aanbrengen van een scherm.

Deze verbeteringen kan de groei en ontwikkeling van een boom bevordert worden en de levensduur worden verlengt.

Wat is het ploffen van bomen