IBOR Advies

Logo IBOR Advies B.V.

+31 (0) 6 538 12 882

info@ibor.nl

Boomtechnisch Advies

Om aan de ‘Zorgplicht’ voor bomen te kunnen voldoen zijn boomveiligheidscontroles zeer belangrijk, hierin worden namelijk de risico’s vertaald naar maatregelen die genomen moeten worden.

Mocht uit het boomveiligheidsonderzoek blijken dat het risico hoog is bij een bepaalde boom, maar dat deze boom ook waardevol is voor de omgeving, kunt u kiezen voor een nader boomtechnisch onderzoek. Hierbij kan de boom bijvoorbeeld met een Picus meter onderzocht worden. Daarbij wordt zichtbaar of de stam nog voldoende sterk is om bepaalde weersomstandigheden te kunnen weerstaan.

Het totaalplaatje is een gedegen boomtechnisch advies.

Onderaan de pagina is ons apparatuur zichtbaar.

Boomveiligheidcontroles

Boomveiligheidscontroles kunnen uitgevoerd worden op verschillende elementen:

 • – Bos, Bosranden
 • – Boomgroepen
 • – Houtwallen en houtsingels
 • – Lanen
 • – Individuele bomen
 • – Monumentale bomen
Boomkroon
Boomveiligheid

Boomveiligheid is een proces dat begint met een plan waarin zorgvuldige afwegingen worden gemaakt en dat eindigt bij de daadwerkelijke uitvoering en registratie. Ons proces is opgedeeld in een aantal stappen, deze worden niet altijd allemaal doorgenomen.

In dit plan wordt vermeld op welke wijze invulling wordt gegeven aan boomveiligheid.

Het risico wordt bepaald aan de hand van een combinatie van factoren:

 • Terrein en inrichting
 • Gebruikersintensiteit
 • Boomeigenschappen

Afhankelijk van de uitkomst van de risico-inventarisatie is een bepaald beheersplan nodig. Bij een laag risico is bijvoorbeeld alleen regulier beheer nodig, is dit risico hoger dan is het advies om een 1-3 jaarlijkse boomveiligheidscontrole te doen.

Mogelijke beheersmaatregelen:

 • Andere inrichting
 • Bebording
 • Dunning
 • Snoei

Een quick-scan boomcontrole wordt uitgevoerd om een indruk te krijgen van het gehele element. Bij deze controles wordt over het algemeen onderstaande informatie verzameld:

 • Basiskenmerken
  • Locatie
  • Eigenaar
 • Boomsoort
 • Plantjaar
 • Boomhoogte
 • Aantal/omvang
 • Eventuele gebreken
 • Boomveiligheidsmaatregelen

Second opinion Boomtechnisch Advies

Quickscan_VTA
Quickscan en VTA