IBOR Advies

Boomtechnisch Advies

Boomtechnisch advies is professioneel advies over bomen en hun zorg en beheer. Het wordt gegeven door boomveiligheidsexperts of boomverzorgers en kan betrekking hebben op verschillende aspecten van boomzorg, waaronder:

  • – Boomveiligheidscontrole: Het beoordelen van de gezondheid en stabiliteit van bomen en het identificeren van eventuele risico’s en gevaren.
  • – Boombeheer: Het geven van richtlijnen over hoe bomen moeten worden verzorgd, gesnoeid en beschermd tegen ziekten en insecten.
  • – Boom verwijdering: Het geven van advies over wanneer een boom moet worden verwijderd en hoe dit op een veilige en verantwoorde manier kan worden gedaan.
  • Juridische kwesties: Het bieden van juridisch advies over boom-gerelateerde zaken, zoals verantwoordelijkheden en vergunningsvereisten.
  • Monumentale waarde Het beoordelen van de ecologische en/of monumentale waarde van bomen en het geven van richtlijnen over hoe deze waarde te beschermen en te bevorderen.


Boomtechnisch advies is belangrijk voor het beheer en de verzorging van bomen en het waarborgen van de veiligheid van mensen en eigendommen. Het is essentieel om te werken met deskundige boomverzorgers en boomveiligheidsexperts voor betrouwbare en up-to-date boomtechnische adviezen.

Boomveiligheidscontrole

Boomveiligheidscontrole is een inspectie van bomen om te beoordelen of deze veilig zijn voor de omgeving.  het onderzoek omvat het beoordelen van factoren zoals de sterkte van de boom, de integriteit van de wortels, de aanwezigheid van beschadigingen of ziektes en de mogelijke effecten van omgevingsfactoren zoals weer en wind. De uitkomst van deze controle bepaalt of een boom veilig genoeg is of dat hier nog mogelijk extra maatregelen genomen moeten worden om de veiligheid te garanderen.

Bij het controleren en inspecteren van bomen begint het allemaal bij een boomveiligheidscontroleur.

VTA controle boom

Boomveiligheidscontroleur

Een boomveiligheidscontroleur is een professional die verantwoordelijk is voor het inspecteren van bomen om vast te stellen of ze veilig zijn en zo aan de zorgplicht voldoen. Boomveiligheidscontroleurs moeten de nodige opleiding en ervaring hebben om deze taken uit te voeren. Het controleren van bomen speelt een cruciale rol in het beheer en de verzorging van bomen in steden, gemeenten, bij particulieren en op bedrijfsgronden. Boomveiligheidscontroleurs werken vaak samen met boomverzorgers.

De medewerkers van IBOR advies zijn allemaal boomveiligheidscontroleurs, lees verder over onze boomtechnische diensten.

Boomcontroleur

Boom Juridisch

Bomen kunnen complexe juridische kwesties opleveren, afhankelijk van hun locatie en de regels en wetten die van toepassing zijn. Hier zijn enkele veelvoorkomende boom juridische kwesties:

  • – Eigendomsrechten: Bomen kunnen op privé- of openbare gronden staan en de eigendomsrechten en verantwoordelijkheden kunnen variëren.
  • – Omgrenzingsconflicten: Bomen kunnen omgrenzingsconflicten veroorzaken als ze op de verkeerde plek groeien en uitsteken in de ruimte van een andere eigenaar.
  • – Verantwoordelijkheid voor onderhoud: De verantwoordelijkheid voor het onderhoud van bomen kan worden vastgesteld door de eigendomsrechten of door wetten en regels.
  • – Boomverwijdering: Het verwijderen van bomen kan complexe juridische kwesties opleveren, zoals vergunningsvereisten, verantwoordelijkheden en compensatie.
  • – Milieubescherming: Wetten en regels over milieubescherming kunnen de groei en verzorging van bomen beperken of bevorderen.


Het is belangrijk om deskundig juridisch advies te krijgen als u met boom juridische kwesties te maken krijgt.

Boom juridisch

Monumentale bomen

Monumentale bomen zijn bomen die worden beschouwd als bijzonder of uniek vanwege hun grootte, leeftijd, geschiedenis, schoonheid of ecologische waarde. Monumentale bomen kunnen worden beschermd door wetten en regels en worden vaak beschouwd als waardevol bezit voor de gemeenschap.

Monumentale bomen hebben vaak een lange geschiedenis en kunnen decennia of zelfs eeuwen oud zijn. deze bomen zijn vaak ook waardevol voor de ecosystemen waarin ze groeien, en kunnen onderdak bieden aan veel soorten dieren en planten.

Het beheer en de verzorging van monumentale bomen kan complex zijn, en vereist vaak specialistische kennis en expertise. Door het regelmatig inspecteren van de bomen kan schade door insecten en ziekten snel worden herkent en bijgestuurd.

Het is belangrijk om monumentale bomen te beschermen en te beheren, aangezien ze waardevol zijn voor de omgeving en voor toekomstige generaties.

Monumentale bomen

Boomtechnische diensten

Boomtechnische diensten zijn diensten die zijn gericht op het beheer, de verzorging en de inspectie van bomen. Deze diensten zijn belangrijk voor steden en gemeenten, particulieren en bedrijven die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de verzorging van bomen op hun terreinen.

Gedurende de jaren is IBOR Advies steeds meer verschillende boomtechnische diensten gaan leveren. Onderstaand een greep uit onze activiteiten.

Visual Tree Assessment (BVC / VTA)

Visual Tree Assessment (VTA) is een methode voor het beoordelen van de veiligheid en de gezondheid van bomen door middel van visuele inspectie. Het is een systematische manier om de staat van een boom te beoordelen door het onderzoeken van verschillende aspecten, zoals de sterkte van de stam en takken, de aanwezigheid van beschadigingen of ziektes, en de integriteit van de wortels.

Boom Effecten Analyse (BEA)

Boom effecten analyse is een techniek die wordt gebruikt om de mogelijke effecten van bomen op hun omgeving te beoordelen. Het omvat het bekijken van factoren zoals de grootte en locatie van bomen, de neerslag die ze produceren, de schaduw die ze werpen en de effecten op de bodem en de waterbalans. De analyse wordt gebruikt om beter te begrijpen hoe bomen de omgeving beïnvloeden en om beslissingen te nemen over het beheer en de toekomstige groei van bomen. Boom effecten analyse is belangrijk voor stads- en landschapsbeheer en kan worden gebruikt om te beslissen welke bomen moeten worden behouden, vervangen of geveld.

Trekproef bomen

De term “trekproef bomen” verwijst naar een techniek om de treksterkte (druksterkte) van bomen te meten. Dit gebeurt door een sterkteband of een draad om de stam van de boom te binden en vervolgens met een trekmachine kracht uit te oefenen tot de draad breekt. Het doel is om de sterkte van de boom te bepalen en te evalueren of deze geschikt is voor bepaalde toepassingen, zoals het maken van houten producten of het planten in een bepaald gebied.

Tree motion sensoren

Tree motion sensors zijn sensoren die zijn ontworpen om de bewegingen van bomen te meten. Ze kunnen worden gebruikt om de reacties van bomen op omgevingsfactoren, zoals wind, regen en sneeuw, te observeren. Deze sensoren kunnen worden geïnstalleerd op bomen om continu gegevens te verzamelen over de bewegingen en kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden of voor toezicht op de veiligheid van bomen. De informatie verzameld door de sensoren kan worden gebruikt om beter te begrijpen hoe bomen reageren op omgevingsfactoren en om beslissingen te nemen over het beheer van bomen.

Picus tomograaf

De Picus tomograaf is een apparaat dat wordt gebruikt voor de niet-destructieve inspectie van bomen. Het maakt gebruik van geavanceerde technologieën, zoals Ground Penetrating Radar (GPR), om beelden te maken van de interne structuren van bomen, zoals de stam, takken en wortels. Deze beelden kunnen worden gebruikt om de gezondheid en veiligheid van bomen te beoordelen en te bepalen of er actie moet worden ondernomen. De Picus tomograaf is een nuttig hulpmiddel voor boomveiligheidsexperts en beheerders van openbare ruimtes die verantwoordelijk zijn voor het beheer en de inspectie van bomen.

PICUS meting detail

Uitzuigen grond rondom bomen

“Grond zuigen rondom bomen” is een techniek om de grond rondom bomen te verwijderen zonder schade aan de wortels van de boom te veroorzaken. Dit gebeurt door middel van een speciaal apparaat, zoals een grondzuiger, die de grond opzuigt en deze vervolgens elders afvoert. Deze techniek wordt gebruikt bij het onderhouden van landschappen en parken, om bijvoorbeeld onkruid te verwijderen, grond op te hogen of om grondmonsters te verzamelen voor bodemonderzoek. Het is belangrijk om de techniek zorgvuldig uit te voeren om schade aan de boom te voorkomen.

Tevens brengen wij hiermee een duidelijk wortelprofiel in kaart.

Wortelverzorging door ploffen

Wortelverzorging door middel van ploffen is een techniek waarbij de bodem rond de wortels van bomen wordt opgehoogd. Dit proces, ook wel bekend als “ploffen”, bevordert de groei van gezonde wortels en verbetert de bodemstructuur en de wateropname. Het doel van wortelverzorging door middel van ploffen is om de wortels te beschermen tegen schade, zoals verdroging, en om de groei en het overleven van bomen te bevorderen. Dit proces moet op de juiste manier worden uitgevoerd om de wortels niet te beschadigen en om te zorgen voor het beste resultaat. Het is belangrijk om deskundig advies te krijgen voordat u begint met wortelverzorging door middel van ploffen, omdat onjuiste uitvoering schade aan de bomen kan veroorzaken.

Boomtechnische diensten

Trekproef bomen
Trekproef bomen
Bomenrij
Boom Effecten Analyse (BEA)
Uitzuigen grond rondom bomen
Zand zuigen rondom wortels
Handboek bomen 2022
Handboek bomen 2022
Data inspecteur bomen