IBOR Advies

Berenklauw

Welke soorten Berenklauw zijn er allemaal? Wat is het verschil tussen Reuzenberenklauw en de Berenklauw? Hoe kun je Berenklauw bestrijden?

Bestrijding van de Reuzenberenklauw is sinds 2 augustus 2017 in alle landen van de Europese Unie verplicht! Verhandelen is vanzelfsprekend ook verboden omdat de soort is opgenomen in de unielijst van invasieve soorten.

Reuzenberenklauw

De Reuzenberenklauw (Heracieum mantegazzianum) is een meerjarige plant uit de schermbloemenfamilie. In Nederland en België wordt deze plant beschouwd als invasieve exoot, die gezondheidsrisico’s oplevert.

In de 19de eeuw is de plant als tuinplant geïntroduceerd. De plant wordt steeds vaker in stedelijk gebied aangetroffen. Door de schadelijke werking van het sap van deze plant op huid en ogen, wordt de plant in toenemende mate als een probleem ervaren.

Afhankelijk van de groeiplaats kan de Reuzenberenklauw in de lente in een paar maanden tijd uitgroeien tot een hoogte van 4 meter, zaailingen zullen na één of meerdere jaren de bloeifase bereiken.

Wanneer je eenmaal het verschil weet tussen de Reuzenberenklauw en de Gewone Berenklauw kun je deze plant gemakkelijk herkennen.

Reuzenberenklauw

Reuzenberenklauw blad

De stengel van de Reuzenberenklauw kan 10cm dik worden en is rood gevlekt, de bladeren zijn grof gezaagd, behaard en diep ingesneden. Bladeren kunnen 1 tot 1,5 meter lang worden.

Reuzenberenklauw brandwonden

Aanraking van beschadigde planten kan ernstige schade toebrengen aan de huid en ogen van mensen en dieren. Blootstelling aan zonlicht na contact met het sap zal rode heftig jeukende vlekken veroorzaken, gevolgd door zwelling en blaarvorming. Het letsel kan eruit zien als brandwonden en tot wel twee weken duren voordat het genezen is. Wanneer plantvocht in de ogen komt kan dit tot blindheid leiden, bij honden kan sap in de bek leiden tot verstikking.

IBOR Advies B.V. kan deze plant gemakkelijk verwijderen, neem gerust contact met ons op.

Stappenplan bij aanraken berenklauw

Bij aanraking van de plant is het belangrijk om een aantal stappen te doorlopen

  • – Raak je gezicht niet aan
  • – Was je huid direct met water en zeep
  • – Bedek je huid zodat zonlicht niet direct op de huid kan komen
  • – Smeer je huid nog enkele maanden goed in tegen verbranding van de zon
  • – Laat de gemeente weten waar de Reuzenberenklauw staat, zodat deze verwijderd kan worden.

Berenklauw

De Gewone Berenklauw (Heracleum sphondylium) is verwant aan de Reuzenberenklauw, er zijn echter grote verschillen. Deze plant komt namelijk van nature voor in Europa.

Berenklauw is een 90 – 150 cm hoge vaste plant die veel langs dijken, bermen langs wegen en in hooilanden voorkomt. De plant is ruw behaard, meer naar boven bij de stengel vind je enkel geveerde bladeren.

Gewone Berenklauw bloeit van juni tot oktober met witte bloemen.

Verschil Berenklauw en Reuzenberenklauw

Een plaatje zegt meer dan duizend woorden. let goed op de grote in de afbeelding van de Reuzenberenklauw en vergelijk het met de Berenklauw hiernaast

Berenklauw wond

Enkel bij zeer gevoelige mensen voor de plant zal bij aanraking aan de haren in combinatie met UV licht irritatie op kunnen treden. Dit is vaak een hinderlijke jeuk, maar ook brandblaren zijn mogelijk.

Berenklauw

Sosnowsky's Berenklauw

Een soort die meer verwant is met de Reuzenberenklauw is de Sosnowsky’s Berenklauw. Deze plant wordt groter dan de Reuzenberenklauw, ook de stengels zijn dikker dan die van een Reuzenberenklauw.

 

Verder heeft deze plant dezelfde eigenschappen, in Nederland wordt deze soort nog niet veel aangetroffen.

Bestrijden van Reuzenberenklauw

Een bloeiende
Reuzenberenklauw mag vanwege zijn kiemkracht niet afgevoerd worden bij het GFT
afval. 
Zaden kunnen lang bewaard worden nog zeker 7 jaar, een plant produceert
20.000 tot 100.000 zaden.

Technieken die wij, afhankelijk van de locatie toepassen om deze plant te bestrijden:

Elektro-thermische behandeling (elektrisch bestrijden)
Handmatig bestrijden
Maaien

Over het algemeen passen wij alleen de elektrische bestrijding toe, simpelweg omdat dit de snelst en efficiëntste methode is om Reuzenberenklauw te bestrijden

Elektrisch bestrijden

Het elektrisch
bestrijden van de Berenklauw doen wij met de Rootwave pro, een machine
waarbij met behulp van elektriciteit de plant wordt uitgeput. De Rootwave Pro
zorgt voor selectieve beheersing tot in de wortel, zonder chemicaliën te gebruiken.

Hoe werkt elektrisch bestrijden

Aan het apparaat zitten twee stroomkabels, één is verbonden met een aardpen welke contact maakt met de grond. Aan het eind van de andere kabel zit een lans. Zodra je met de punt van de lans de plant raakt én tegelijkertijd op twee knoppen drukt, sluit je een stroomkring met de aardpen. Vervolgens krijgt het onkruid een vermogen van circa 7.500 Watt te verduren waardoor het van binnenuit wordt doodgekookt.

De Rootwave genereert alleen warmte in de plantencellen, daardoor gaat er geen energie verloren en is er geen risico op nevenschade aan het aanwezige bodemleven, de bodemstructuur en de ondergrondse infrastructuur (dit blijkt uit diverse testen en metingen). Zie ook een artikel in Stad en Groen.

De Rootwave Pro is geplaatst op een rupskruiwagen zodat ook op moeilijk bereikbare locaties gewerkt kan worden. Denk aan dijklichamen, sloten, bospercelen.

Met speciale laarzen kunnen we zo tot 25meter vanaf de machine werken en zijn we heel flexibel om zelfs de moeilijkst bereikbare locaties aan te kunnen pakken in de strijd tegen invasieve plantensoorten.

Resultaten elektrisch bestrijden

Door goed te monitoren en adequaat te reageren kunnen percelen met Reuzenberenklauw gemakkelijk worden bestreden. De ervaring leert ons dat door heel gericht te behandelen met elektriciteit, de plant na 1 tot 2 behandelingen is verdwenen. Hierbij is het moment en timing van de behandeling wel belangrijk, neem hiervoor contact met ons op.

 

Voordeel van het elektrisch bestrijden van de Reuzenberenklauw is de afstand die gemakkelijk gehouden kan worden tot de plant.

IBOR Advies in beeld bij verwijdering duizendknoop
De Rootwave Pro techniek