IBOR Advies

Invasieve plantensoorten

De lijst met invasieve plantensoorten wordt steeds groter.

Bestrijding van de invasieve plantensoorten kan op veel manieren plaatsvinden. IBOR heeft verschillende technieken toegepast, waardoor we wat ervaring op hebben kunnen bouwen in verschillende situaties.

Om uiteindelijk tot de juiste bestrijding te komen van bijvoorbeeld Japanse duizendknoop is vaak een advies op maat nodig. Wij hebben een sterke voorkeur voor bestrijding met elektriciteit, maar niet in elke situatie is dit voldoende om op het juiste moment van de plantensoort af te komen.

Invasieve exoten betekenis

Invasieve exoten zijn planten- en diersoorten die van nature niet voorkomen in een bepaald gebied en daar door menselijk handelen terecht zijn gekomen. Ze hebben de neiging om zich snel en agressief te verspreiden en kunnen schade veroorzaken aan het ecosysteem, de biodiversiteit en/of de economie.

Invasieve exoten kunnen zich verspreiden via verschillende wegen, bijvoorbeeld door transport van goederen en personen, door menselijk handelen zoals tuinieren en landbouw, door klimaatverandering en door veranderingen in het landschap.

Het is belangrijk om de introductie van invasieve exoten te voorkomen en om snel in te grijpen wanneer deze soorten toch geïntroduceerd zijn. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het toepassen van biosecuritymaatregelen, het monitoren van populaties van invasieve exoten en het bestrijden van deze soorten wanneer ze eenmaal gevestigd zijn.

Wat zijn invasieve exoten

Voorbeelden van invasieve exoten zijn de tijgermug, de Aziatische hoornaar, de muskusrat, de halsbandparkiet, de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze soorten kunnen een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna, zoals doordat zij de groei van inheemse planten belemmeren, de leefomgeving van inheemse dieren verstoren of ziektes overbrengen op inheemse soorten.

 

Al deze soorten komen te staan op een Invasieve exoten lijst, deze kan per land wat verschillen maar over het algemeen zijn deze Europees bepaald en zullen de soorten bijvoorbeeld niet veel afwijken in Nederland en België. 

Invasieve exoten lijst

Een deel van de
landplanten staat op de Unielijst invasieve exoten. Hiervoor geldt een Europees
verbod op het bezit, handel, kweek, transport en import. EU-landen zijn zelfs
verplicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en te verwijderen.

 

Een aantal planten die IBOR Advies bestrijdt vallen hier ook onder.

Nederlandse naam:
Afghaanse duizendknoop

Latijnse naam:
Persicaria wallichii

Op de Unielijst sinds:
2022

Factsheet:
Afghaanse duizendknoop

Nederlandse naam:
Hemelboom

Latijnse naam:
Alianthus altissima.

Op de Unielijst sinds:
2019

Factsheet:
Hemelboom

Nederlandse naam:
Reuzenbalsemien

Latijnse naam:
Impatiens glandulifera

Op de Unielijst sinds:
2019

Factsheet:
Reuzenbalsemien

Nederlandse naam:
Reuzenberenklauw

Latijnse naam:
Heracleum mantegazzianum

Op de Unielijst sinds:
2019

Factsheet:
Reuzenberenklauw

Op de Unielijst staan ook hop of klimplanten, soorten die minder bekend zijn. Niet alleen planten zijn op deze lijst te vinden maar ook veel diersoorten.

Invasieve plantensoorten

Invasieve plantensoorten zijn planten die van nature niet voorkomen in een bepaald gebied, maar die daar zijn geïntroduceerd en zich snel en agressief verspreiden. Deze planten hebben de neiging om inheemse plantensoorten te overwoekeren en te verdringen, waardoor de biodiversiteit wordt verminderd en het ecosysteem wordt verstoord.

Voorbeelden van invasieve plantensoorten zijn onder meer Japanse duizendknoop, reuzenberenklauw, Amerikaanse vogelkers, Canadese fijnstraal, reuzenbalsemien en de Watercrassula. Deze planten kunnen op verschillende manieren worden verspreid, bijvoorbeeld door de wind, via waterwegen of door menselijke activiteiten zoals tuinieren en landbouw.

Het is belangrijk om invasieve plantensoorten te bestrijden en te voorkomen dat ze zich verspreiden. Dit kan door middel van maatregelen zoals het handmatig verwijderen van de planten, het toepassen van herbiciden, het afdekken van bodems met antiworteldoek en het beperken van menselijke activiteiten die kunnen bijdragen aan de verspreiding van deze planten.

Invasieve exoten in België

Ook in België zijn er verschillende invasieve exoten te vinden die een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Enkele voorbeelden van invasieve exoten in België zijn:

Japanse duizendknoop: een plantensoort die oorspronkelijk uit Oost-Azië komt en zich snel verspreidt. De plant kan wegen en gebouwen beschadigen en de groei van inheemse plantensoorten belemmeren.
Amerikaanse vogelkers: een boomsoort die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt en zich snel kan verspreiden. De boom verdringt inheemse boomsoorten en heeft daardoor een negatief effect op de biodiversiteit.
Grote waternavel: een waterplant die oorspronkelijk uit Noord-Amerika komt en inheemse planten in wateren kan verdringen.
Aziatische hoornaar: een wespensoort die oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt en inheemse bijen en andere insecten kan bedreigen.
Reuzenberenklauw: een plantensoort die oorspronkelijk uit de Kaukasus komt en de huid kan irriteren. Daarnaast kan de plant inheemse planten verdringen.

De Belgische overheid heeft verschillende maatregelen genomen om de verspreiding van invasieve exoten te voorkomen en te bestrijden. Zo is er onder andere een lijst opgesteld van invasieve exoten waarvoor speciale maatregelen gelden en zijn er richtlijnen opgesteld voor het omgaan met invasieve exoten in de natuur.

Invasieve exoten in Nederland

Een makkelijk overzicht van alle invasieve planten in Nederland staat op De verspreidingsatlas. Op deze kaarten is eenvoudig te zien waar een invasieve plantensoort is verspreid.

In Nederland zijn er verschillende invasieve plantensoorten die een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Enkele voorbeelden zijn:

Japanse duizendknoop: deze plant is afkomstig uit Japan en groeit snel. De wortels zijn sterk en kunnen schade toebrengen aan gebouwen en infrastructuur.
Reuzenberenklauw: deze plant kan tot wel 4 meter hoog worden en heeft grote bladeren. Het sap van de plant kan bij contact met de huid brandwonden veroorzaken.
Amerikaanse vogelkers: deze plant kan opschieten uit de wortels van een omgezaagde boom en kan zo de groei van andere planten belemmeren.
Canadese fijnstraal: deze plant groeit snel en vormt een dicht netwerk van wortels en uitlopers, waardoor inheemse planten worden verdrongen.
Reuzenbalsemien: deze plant heeft grote, paarsroze bloemen en groeit snel. Hij kan zich verspreiden via zaadjes die tot 7 meter ver kunnen springen.

Deze invasieve plantensoorten worden bestreden door bijvoorbeeld het handmatig verwijderen van de planten, het toepassen van herbiciden, en het voorkomen van verdere verspreiding door monitoring en het weghalen van zaailingen. Het is belangrijk om deze planten te bestrijden om de biodiversiteit in Nederland te beschermen.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid, dierenwelzijn en plantgezondheid in Nederland. De NVWA controleert bedrijven en producten om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van voedsel, dierenwelzijn, plantgezondheid, en productveiligheid.

Op het gebied van plantgezondheid houdt de NVWA zich onder andere bezig met de bestrijding van invasieve plantensoorten en de import en export van planten en plantproducten. De NVWA voert controles uit op bedrijven die planten kweken, verhandelen of importeren om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de geldende regels en geen schadelijke organismen bevatten die de Nederlandse flora en fauna kunnen bedreigen.

Daarnaast is de NVWA verantwoordelijk voor het toezicht op de voedselveiligheid in Nederland. De organisatie controleert onder andere de hygiëne van voedselproducten en houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving rondom voedsel.

De NVWA werkt samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Douane, de Inspectie Leefomgeving en Transport, en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Op deze manier wordt er gezamenlijk gewerkt aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van mensen, dieren en planten in Nederland.

25
Logo IBOR Advies B.V.

Invasieve plantensoorten

 

Weet jij al genoeg over de bestrijding van invasieve plantensoorten?

1 / 5

Wat is de beste bestrijdingsmethode voor de verwijdering van Duizendknoop?

2 / 5

In hoeveel behandelingen kan de Reuzenberenklauw verwijderd worden?

Reuzenberenklauw

3 / 5

Wat is belangrijk bij de verwijdering van Duizendknoop

Japanse_duizendknoop

4 / 5

Wat is belangrijk om juist NIET te doen bij Duizendknoop

5 / 5

Elektro-thermische behandeling (Rootwave-Pro), waar is dat handig?

Japanse_duizendknoop_behandeling

Je score is

De gemiddelde score is 27%

0%

54
Logo IBOR Advies B.V.

Herkenning Duizendknoop

 

Herken jij de Duizendknoop en welke schade deze kan aanrichten?

1 / 6

Is dit Japanse Duizendknoop?

JDK tegen muur

2 / 6

Is dit Japanse duizendknoop als deze nog klein is?

Japanse duizendknoop klein

3 / 6

Is dit blad van Japanse Duizendknoop?

Blad Duizendknoop

4 / 6

Is dit Japanse Duizendknoop?

Nachtschade

5 / 6

Is dit Japanse duizendknoop als deze nog klein is?

Red aramanth

6 / 6

Is dit blad van Japanse Duizendknoop?

Blad Haagwinde

Je score is

De gemiddelde score is 83%

0%

Verwijdering duizendknoop met Rootwave

Werking van Rootwave