IBOR Advies

Logo IBOR Advies B.V.

+31 (0) 6 538 12 882

info@ibor.nl

Bestrijding Invasieve plantensoorten

Japanse duizendknoop staat op verschillende plekken, waardoor legio bestrijdingsmiddelen mogelijk zijn. Technieken die wij, afhankelijk van de locatie, toepassen zijn:

– Afgraven en zeven (+ nabehandeling)
– Bedekken met folie (folie komt ondergronds te liggen)
– Elektro-Thermische behandeling

Onze voorkeur heeft de bestrijding met de Rootwave Pro, doordat deze gemakkelijk op verschillende locaties inzetbaar is.

Bestrijding

IBOR advies bestrijdt de Japanse duizendknoop al een aantal jaar in samenwerking met Blom hoveniers. Dit doen wij met de Rootwave pro, een machine waarbij met behulp van elektriciteit de plant wordt uitgeput. De Rootwave Pro zorgt voor selectieve beheersing tot in de wortel, zonder chemicaliën te gebruiken.

Aan het apparaat zitten twee stroomkabels, één is verbonden met een aardpen welke contact maakt met de grond. Aan het eind van de andere kabel zit een lans. Zodra je met de punt van de lans de plant raakt én tegelijkertijd op twee knoppen drukt, sluit je een stroomkring met de aardpen. Vervolgens krijgt het onkruid een vermogen van circa 7.500 Watt te verduren waardoor het van binnenuit wordt doodgekookt.

De Rootwave genereert alleen warmte in de plantencellen, daardoor gaat er geen energie verloren en is er geen risico op nevenschade aan het aanwezige bodemleven, de bodemstructuur en de ondergrondse infrastructuur (dit blijkt uit diverse testen en metingen). Zie ook een artikel in Stad en Groen.

Rootwave combinatie
Japanse_duizendknoop_behandeling
Moeilijke locaties?

De Rootwave Pro is geplaatst op een rupskruiwagen zodat ook op moeilijk bereikbare locaties gewerkt kan worden. Denk aan dijklichamen, sloten, bospercelen.

Met speciale laarzen kunnen we zo tot 25meter vanaf de machine werken en zijn we heel flexibel om zelfs de moeilijkst bereikbare locaties aan te kunnen pakken in de strijd tegen invasieve plantensoorten.

Luister naar een fragment van Buitengewoon, een interview van L1.
https://l1.nl/buitengewoon-chris-strijdt-tegen-de-japanse-duizendknoop-160525/

Resultaten

Door goed te monitoren en adequaat te reageren kunnen percelen met de Japanse duizendknoop bestreden/beheersbaar gemaakt worden. De ervaring leert ons dat door heel gericht alleen de Japanse duizendknoop te behandelen met elektriciteit, de plant uitgeput wordt en de inheemse flora weer de overhand krijgt.

Wij durven te stellen dat op jaarbasis door deze manier van werken arealen met Japanse duizendknoop met 20% afnemen. We werken voor verschillende opdrachtgevers en men is heel tevreden met de behaalde resultaten.

Heeft u last van de Japanse duizendknoop en wil u ervan af, neem gerust contact met ons op. 

IBOR Advies is een Limburgs bedrijf, maar ook in andere delen van Nederland opereren wij met de Rootwave.

Japanse_Duizendknoop_behandeld