IBOR Advies

Logo IBOR Advies B.V.

+31 (0) 6 538 12 882

info@ibor.nl

Projecten

Verwijdering Duizendknoop op toekomstig bouwlocatie

Op locatie was Japanse Duizendknoop aanwezig, de plant kwam op verschillende plekken door de bestrating heen.

Stengels en wortels zijn afgevoerd naar een erkend verwerker. De locatie is gedeeltelijk afgegraven, omdat hier geen ruimte was grond te hergebruiken.

Hierna is de folie Plantex® Platinium gelegd, deze heeft een waterdoorlatend vermogen van 20mm/seconde. Zo kan water altijd infiltreren in de toekomstige tuin.

Vervolgens is grond gebruikt om de folie af te dekken uit hetzelfde terrein (maar zonder Duizendknoop besmetting). Nu kan kan dit terrein weer verder worden bewerkt, sloop en opbouw.

Areaal controle bomenbestand
IBOR_Boom

Het bomenbestand helemaal opgefrist met juiste boomsoorten en hoogte.

Natuurlijk doorloop je in zo een rondje bijna alle straten, de Japanse Duizendknoop is hierbij dus ook gelijk in kaart gebracht.

Door het opfrissen van het bomenbestand kan een goed en degelijk bestek beschreven worden voor het verdere onderhoud.